วันนี้มาฮะ มาดู
วิธีการ คำนวณการใช้สีเมื่อต้องการทาสีเองในการรีโนเวทบ้าน หรือซ่อมแซมบ้านนั้น การทาสีเป็นขั้นตอนที่จัดอยู่ในระดับง่าย สามารถทำเองได้โดยไม่ต้องจ้างช่าง อุปกรณ์ในการทาสีก็หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง มีเพียงปัญหาเดียวที่เรามักจะติดขัด ทำให้ไม่กล้าซื้อสีมาทาเอง นั่นคือคำนวณไม่ถูกว่าควรซื้อสีมาเท่าไหร่จึงจะพอดีกับพื้นที่ ไม่ขาดหรือเหลือมากเกินไป ดังนั้นเราจึงมาแนะนำวิธีคำนวณการใช้สีกันครับ

 • เริ่มจากหาพื้นที่ของผนังที่เราจะทาสี โดยวัดความกว้าง ความยาว และความสูง
  สมมุติว่าห้องมีผนัง 4 ด้าน ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.6 เมตร
  (4 x 2.6) + (4 x 2.6) + (6 x 2.6) + (6 x 2.6)
  10.4 + 10.4 + 15.6 + 15.6 = 52 ตร.ม.
 • ลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ต้องทาสี เช่น ประตู หน้าต่าง
  สมมุติว่ามีประตูขนาด 0.8 x 1.95 1 บาน พี้นที่ = 1.56 ตร.ม. มีหน้าต่างขนาด 0.7 x 1.20 ม. 3 บาน พี้นที่ = 2.52 ตร.ม. รวมพื้นที่ที่ไม่ต้องทาสี = 4.08 ตร.ม. โดยประมาณ
  พื้นที่ทั้งหมด – พื้นที่ที่ไม่ต้องทาสี = 52 – 4.08 = 47.92 ตร.ม.
  โดยทั่วไปมักจะทาสีใหม่ทับสีเดิม 2 รอบ พื้นที่ที่จะทาสีจึงเท่ากับ 95.84 ตร.ม.
 • หลังจากคำนวณพื้นที่ที่จะทาแล้ว คราวนี้ก็ดูว่าสีที่เราจะซื้อมีพื้นที่ใช้งานเท่าไหร่ ซึ่งสีแต่ละยี่ห้อจะมีพื้นที่ใช้งานต่างกัน และมีหลายขนาดให้เลือกใช้
  สมมุติว่าสีที่จะซื้อมีพื้นที่ครอบคลุม 9 ตร.ม. / เที่ยว / ลิตร
  พื้นที่ 95.84 ตร.ม. จึงต้องใช้สี 95.84 ÷ 9 = 10.64 ลิตร
  หากซื้อสีขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) จะต้องซื้อ 10.64 ÷ 3.785 = 2.8
  นั่นคือเราต้องซื้อสีขนาด 1 แกลลอน 3 ถังนั่นเอง
  หากลอกสีเดิม จะต้องทาสีรองพื้นก่อน 1 เที่ยว อย่าลืมคำนวณเพิ่มไปด้วยนะครับ

เครดิต Insee group